Registrace

Vyplňte údaje potřebné pro registraci.

* Tímto udělujete souhlas společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o., se sídlem Obchodní 109, 251 01 Čestlice, IČ 61055239, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), aby zpracovávala Vaše identifikační a kontaktní údaje, tj. zejména jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště/adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo a datum narození. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zasílání časopisu Globetrotter Czech, či jiných marketingových sdělení týkajících se služeb, produktů a akcí společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. Takto získané osobní údaje mohou být poskytnuty společnostem jakými jsou Česká pošta a přepravní služby využívané při zasílání např. časopisu Globetrotter Czech. Tyto údaje budou správcem zpracovány v závislosti na účelu po dobu trvání vztahu člena Klubu řidičů Volvo se společností Volvo Group Czech Republic, s.r.o nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému byl Váš souhlas poskytnut. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách zpracování osobních údajů přiložených v tomto dokumentu však budeme moci nadále zpracovávat pro účely, ke kterým podle GDPR nepotřebujeme Váš souhlas. Tyto účely rovněž naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů. Výše uvedenému jsem porozuměl a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů.